Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kocsi Marcell e.v. (nyilv.
sz.:54830000, adószám: 56196791-2-42, a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus
szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza.

 1. Magunkról
  1.1. Az Eladó célja, hogy az általa forgalmazott termékeket Ön mielőbb és a legkényelmesebb módon kézhez kaphassa, ezért hoztuk létre ezt a felhasználóbarát,  könnyen kezelhető és átlátható webshopot. 
  Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.
 2. Értelmező rendelkezések
  Eladó: Kocsi Marcell e.v. illetve a vele szerződésben álló, a termékek jelen webshopon történő forgalmazásával megbízott harmadik személy vagy személyek.
  Nyilv. sz.: 54830000, Adószám: 56196791-2-42, E-mail cím: shop@tutipiac.hu
  Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, személyegyesülés, aki a webshop használatával az Eladótól a honlapon forgalmazott termékeket megvásárolja, vagy ennek érdekében regisztrál.
  Termék: minden olyan Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a https://tutipiac.hu/ oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél az https://tutipiac.hu/ oldalon a rendelését leadhatja.
  Weboldal: a  https://tutipiac.hu/ weboldal.
  Webshop: Eladó, vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett https://tutipiac.hu/ oldalon elérhető webshop.
  Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista.
  Szerződés: Eladó és a tőle terméket a https://tutipiac.hu/ oldalon keresztül megrendelő
  Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.
  Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.
  Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Eladó általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Saját fiók: a Weboldalon történő regisztrációval és a regisztráció során szükséges adatok
megadásával létrehozható olyan fiók, amely eltárolja a Felhasználó által megadott személyes
adatokat, így az a későbbi vásárlásokhoz a felhasználónév és jelszó megadásával újra
előhívható.
Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző GLS Futárszolgálat., vagy
egyéb csomagküldő szolgálat. 

 1. A jogi megfelelőség
  3.1.  A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Eladó az alábbiakról tájékoztatja:
  A szerződés megkötése a Weboldalon történő regisztrációval, vagy a Webshop-on keresztül
  történő vásárlás befejeződésével történik meg.
  A jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon elérhetőek lesznek,
  azonban javasoljuk, hogy azt a Regisztrációt vagy Vásárlást megelőzően töltse le a
  számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg.
  Amennyiben az adatai a Regisztráció során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a
  regisztrációt követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Weboldalon szereplő
  elérhetőségeinken írásban kérheti.
  Vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg,
  ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tud módosítani.
  Jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen
  nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.   
 2. A regisztráció folyamata és feltételei
  4.1. Eladó Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. Ehhez kérjük,
  kövesse a Weboldalon található útmutatást.
  4.2. A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt
  adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen
  nem fejezhető be.
  4.3. Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország
  jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és
  felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést
  eredményező eljárás alatt.
  4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti
  kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az Eladó a döntését nem köteles indokolni és az
  abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny
  megtérítéséért felelősséget nem vállal. Az Eladó különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
  esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:
 • nem valós cégadatok
 • helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem
 • elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása
  4.5. A regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap. 
 • A vásárlás
  5.1. A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet. A webshopban a
  termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek,
  csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot jelen szerződés szerint a fogyasztó teszi,
  amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát az Eladó felé. A szerződés létrejötte az a
  pillanat, amikor fogyasztó ajánlatát az Eladó visszaigazolja.
  5.2. A Webshop menüpontjait igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a Felhasználó könnyen
  tájékozódjon, minden termék és funkció gyorsan elérhető legyen.

5.3. A Webshopban megvásárolható egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a
termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható
kiszerelés/mennyiség és a bruttó vételár. A Webshop minimális rendelési összege 2000 Forint.
5.4. A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott
feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni
kívánt Termék mennyiségének megadása után a Termékek alatt található „kosárba” feliratú
gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.
5.5. A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.
5.6. Vásárlás során a Termék Kosárba helyezése után a Webshop által kért adatok megadása
kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a „Fizetés”
gomb megnyomásával fejeződik be.
5.7. Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának
maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, forintban értendőek, az
ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon
közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem
befolyásolja. A Webshopban a fizetés bankkártyával – előreutalással -, illetve utánvéttel
lehetséges.
5.8. A Rendelés kizárólag abban az esetben minősül érvényesen leadott rendelésnek,
amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a Weboldal által számított
szállítási díj az Eladó részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul
jóváírásra kerül. A fizetés napja az a nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Eladó
webshopon megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.Az Eladó a leadott rendelést a
regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a
visszaigazolással válik elfogadottá.
5.9. Az Eladó az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 1-3
munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére
történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül
álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Eladó
elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje
szerint történik, a készlet erejéig.
5.10. A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása
során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító
tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a
felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja. 

 1.  A felelősség kizárása 
  6.1. A Regisztráció vagy a Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Eladót
  semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből
  fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős. 
  6.2. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el,
  azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi
  kártért az Eladó a felelősségét kizárja. 
  6.3. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. Az Eladó
  fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés
  leadása tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a
  Weboldalon folytatott tevékenysége az Eladó vagy harmadik személyek részére sérelmes. 
  6.4. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló
  által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a
  Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.
  6.5. Amennyiben az Eladó a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően
  ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a

szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Eladó részére
kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Eladó a jelen pontban rögzített összegek
visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a
szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja. 
6.6. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes. 
6.7. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.
6.8. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.
6.9. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a
Weboldalon hibás ár vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan
felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen
eltérő (pl. 0 Ft vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket hibás áron
szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Vásárlónak
a valós áron történő szállítás lehetőségét, aminek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy a
valós áron megvásárolja-e a terméket.

 1.  A Vásárló felelősségvállalása
  7.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és
  tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak
  be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A
  megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt
  elállni a vásárlási szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok
  módosítására, hírlevélről lejelentkezésre. 
 2. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
  8.1. A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog az Eladó és partnerei tulajdonát képezi. 
  8.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek,
  ábrák, képek) az Eladó vagy partnerei szellemi tulajdonát képezi.
  8.3. A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása
  reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt
  feltételek teljesítése mellett történhet.
  8.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint
  alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy
  személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen.
  Az Eladó semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról
  részben vagy egészben lemond. 
  8.5. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon
  stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett
  semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben
  létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Eladó alkalmazott/megbízott szerződéses
  kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.
  9. Az elállás joga
  9.1. A  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.)
  Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy)
  napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  A Vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
  elektronikus levél útján az alábbi címre: 
  shop@tutipiac.hu
  9.2. Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek az Eladó részére
  történő visszajuttatásáról.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk.
A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.
9.3. Az Eladó mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az
Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta.
9.4. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt. Az elállás
esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely
annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan
felel a Termék sérüléseiért vagy annak alkatrészeinek elveszéséért. A sérült vagy hiányos terméket az Eladónak nem áll módjában visszavenni.
A csomag átvételekor a Vásárló mindenképp győzödjön meg annak külső sértetlenségéről.
Amennyiben külsérelmi nyomokat talál a csomagon, mindenképp azonnal kérje
a kárjegyzőkönyv felvételét a futártól és a futárral közösen ellenőrizzék le a csomag
beltartalmát is (csak külsérelmi nyom esetén) és ezt azonnal jelezze ügyfélszolgálatunknak
(shop@tutipiac.hu) írásos formában, legkésőbb 1 munkanapon belül.
Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor sajnos nem tudjuk érvényesíteni kártérítési igényt,
továbbá a csomagot nem tudjuk visszavenni és helyette új termékeket küldeni vagy rendelés
összegét visszautalni.
9.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató
által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a felhasználó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig
megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követően nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 
10. A szavatosság 
10.1. Az Eladó az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén
belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését vagy
kijavítását kérheti az Eladótól, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Eladó nem
vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. A
kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:159-167. §-ának rendelkezései tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék
hibáját a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes
bejelentésből eredő károkért Eladó felelősségét kizárja. 

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:két éven belüli vásárlás,
továbbá a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte 
A kellékszavatossági igény elutasítható:
-ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;
-ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;
-rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;
-helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;
-elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;
-szakszerűtlen javításból eredő hiba esetén;
-ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba
meglétét írásban közölték a vásárlóval;
-a vásárló igényét határidőn túl jelentette be;
-a hiba a vásárlás után keletkezett;
-helytelen kezelés vagy tárolás miatt;
-erőszakos külső behatás miatt. 
Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két év két részre
tagolódik: 
1.)  A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát
észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben
feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell
bejelenteni. A hibás/ meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább
használni, mivel az ezzel okozott kárt az Eladó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba
eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó
független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita
esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne
volt a termékben.
10.2. A vásárolt Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló
kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak
kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
  felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
  igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
  eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
  vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
  11. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

11.1  Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre
változhatnak. Éppen ezért az Eladó kéri, hogy amennyiben Regisztrált felhasználó, úgy az
egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az
általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé.
Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.
11.2.  Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt)
nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek az Eladó
Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi
megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Amennyiben az
új/módosított ÁSZF tartalmával nem ért egyet, úgy kezdeményeznie kell a regisztráció
törlését a Weboldalon található elérhetőségek bármelyikén. Az új/módosított ÁSZF
hatálybalépését követően az Eladó rendszerének használatával az új/módosított ÁSZF-et
elfogadja.
11.3.  Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és az
Eladó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem
értelmezhető úgy, hogy az Eladó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból
vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról. 
12. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések
12.1. Az Eladó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a
személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.
12.1. Az Eladó a Felhasználóval kapcsolatos információkat a következő célok érdekében
használja fel:

 • a regisztráció és az Eladó rendszer igénybevétele céljából;
 • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése
  céljából;
 • az Eladó a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és
  jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló
  jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a
  Felhasználóval való kommunikáció céljából.
 • a megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő
  továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul. 
  Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval, avagy a rendelés elküldésével elfogadja
  és hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vevő számára reklámot tartalmazó hírlevelet küldjön.
  Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevélről, kérjük, jelezze ezt az Eladó felé! 
  12.2.  A Felhasználóval kapcsolatos információt az Eladó csak addig őrzi, amíg azon cél
  megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése
  miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt
  lehetővé teszi. Az Eladó nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan
  információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél
  megvalósításához. 
  12.3.  A Felhasználó kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy
  rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
  adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak
  továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
  12.4. A Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül az
  Eladó nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha a
  Felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami
  szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve
  fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy
  lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság az Eladót erre kötelezi. 

12.5. Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatát harmadik féllel az Eladó
megosztja, az Eladó minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt
előírásoknak. 
12.6. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Felhasználónak joga van bármikor
tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A Felhasználó
ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az Eladó.
Amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérés merülne fel, a Weboldalon
található elérhetőségeken, vagy postai úton lehetőség van ezek előterjesztésére. 
12.7.  Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a Felhasználó az alábbiakra
jogosult:

 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
  zárolását;
 • az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai
  kezelése ellen;
 • jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott
  esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
 • követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. 
  12.8.   Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az
  adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben
  is megállapíthatják. 
  12.9.   Az Eladó kötelezettsége biztosítani a Felhasználóval kapcsolatos információk
  védelmét. Abból a célból, hogy az Eladó megvédje a Felhasználó személyes adatait,
  különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
  törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
  alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az Eladó ésszerű
  fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. Az Eladó ezen tevékenysége
  során különös tekintettel van arra, hogy a Felhasználó személyes adatának kezelése során a
  rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen
  eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Felhasználó információjának biztonságát teljes
  mértékben az Eladó nem tudja garantálni. 
  12.10.  A Felhasználó információinak biztonságát az Eladó a következő eszközökkel védi:
  kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez
  alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon
  alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében
  szükséges). A Felhasználó segítséget nyújthat az információk megóvásában azzal, hogy nem
  használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen
  megváltoztatja. 
  Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való
  jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi
  CXII. törvény szerint járhat el. 
  13. Sütik és „web beacon”-ök
  13.1. Az Eladó a rendszer bizonyos területein sütiket használ. A sütik olyan fájlok, melyek
  információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé
  teszik a Weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó korábban azt már
  meglátogatta. A sütik segítenek az Eladónak megérteni, hogy a Weboldal melyik része a
  legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatói mely oldalakra lépnek be és mennyi időt
  töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Weboldalt jobban tudja igazítani az a Felhasználó

igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tud nyújtani az Eladó online látogatói
számára. 
13.2. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa
mindet, vagy értesítse, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így
kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Felhívjuk
szíves figyelmét arra, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így
azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja,
hogy a Felhasználó annak minden előnyét kihasználja. 
13.3. Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal az Eladó
nem cserél sütiket. 
13.4. Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való
regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket
tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ök a sütikkel
összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel (példálózva):  

 • számlálják a weboldal látogatóit;
 • figyelik, ha a Felhasználó bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy
  rákattintott egy linkre;
 • segítségükkel mérhető, hogy mennyire voltak népszerűek a rendszer bizonyos elemei.

   14. Panasz 
  14.1. Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek
  elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a Weboldalon feltüntetett
  elérhetőségek bármelyikén. 
  14.2. Előfordulhat, hogy az egyes termékek mellett feltüntetett fényképfelvételen nem a
  megrendelt termék látszik, ebben az esetben fel van tüntetve, hogy az adott kép illusztráció.
  Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a
  terméket nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni,
  mert ez nem számít hibás teljesítésnek. 
  14.3. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
  Hatóság területi felügyelőségein is, amelynek elérhetőségét itt találja: 
  http://www.nfh.hu/teruleti
  14.4.  Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi
  Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken
  találja:  http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html  
  15. Alkalmazott jog, joghatóság 
  15.1. Az Eladó és a Vásárlók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek
  elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a
  jogvita eldöntésére kikötik az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok
  kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy
  a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki. 
  15.2. A jelen szerződésben foglaltakra és az Eladó illetve a Vásárlók között létrejövő
  jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.

Shopping Cart